Från 250 mg till 500 mg per kapsel

När curaMIN® lanserades i Sverige, hösten 2018, fanns det ett ärende hos Miljöförvaltningen som innebar att myndigheten skulle utvärdera vilken halt av Curcumin (den aktiva substansen i gurkmeja) som skulle tillåtas på den svenska marknaden.  

Med hänsyn till detta, lanserades en 250 milligrams variant av curaMIN, fortfarande med en kliniskt säkerställd dos och utvärderad av läkare – men med en dos som var i underkant av den optimala.

Men när Miljöförvaltningens inställning ändrats vilket innebar att det tilläts kosttillskott med högre doser, under förutsättning att det finns produktspecifika säkerhetsstudier – vilket det finns på BCM95® ochBosPure® – öppnades möjligheten för curaMIN forte.

Det innebar att den styrka som var tänkt från början nu har kunnat lanseras. En dos som är kliniskt dokumenterad och som istället för i underkant – ligger i överkant – en optimal dos. Därmed blir effekten snabbare, tydligare och säkrare. 

Förändringen gör att vi känner oss 100% trygga både med aktiv- och underhållsdos.

curaMIN säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare