Därför har vanlig Curcumin låg biotillgänglighet

Den låga biotillgängligheten hos renframställt Curcumin beror på att kroppen upplever ämnet som ”främmande”.

Visa fler artiklar

Gurkmeja med sitt naturliga innehåll av 2 - 4% Curcuminoider (de aktiva, läkande och skyddande substanserna i Gurkmeja) tas upp på ett naturligt sätt i kroppen – både via blodet och lymfan – och de aktiva ämnena stannar kvar länge i kroppen, upp till 8 timmar. Problemet är att det behövs stora doser för att kroppens skall få hjälp med t.ex. ömmande leder och muskler, ca 15 – 30 gram pulver per dag. Något som de flesta magar inte klarar.

Därför finns det ett naturligt behov av att koncentrera halten Curcumin – vilket många företag gjort. Problemet är att enbart en lite del av Curcuminet tas upp i kroppen.

Den låga biotillgängligheten hos renframställt Curcumin beror på att kroppen upplever ämnet som ”främmande”. Instinktivt försöker därför kroppen skydda sig genom att utsöndra ämnet via avföringen eller urinen. För det ändamålet finns det I tarmväggarna ett speciellt protein (P-glycoprotein) vars huvuduppgift är att ”kasta tillbaka” oidentifierade, främmande ämnen.

Nästa hinder är levern. Här möts det kvarvarande fria Curcuminet av ett antal leverenzym (CYP3A4) vars enda uppgift är att sönderdela ”inkräktare” till vattenlösliga, overksamma metaboliter som sedan kan föras ut via urinen. Det fria Curcuminet omvandlas här till overksamt, vattenlösligt curcumin-glukoronid.

Av de ursprungliga Curcuminet når därför enbart en mindre del blodet och cellerna där de kan göra nytta. Det är denna problematik som Arjuna, företaget bakom curaMIN har löst genom skapandet av BCM95 ett komplex bestående av Curcumin och eteriska oljor. Ett komplex som tas upp lika naturligt som Gurkmeja men som innehåller 30 gånger högre halt Curcumin.

curaMIN säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare